Mens in de Maak ontwikkelt publieksconcepten die erop gericht zijn openbaar denken te faciliteren.

 

Opdrachtgevers van Mens in de Maak zijn organisaties, instellingen, scholen, bedrijven en overheden die op zoek zijn naar een platform voor publieke discussie over sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

 

De afgelopen jaren voorzag Mens in de Maak een breed scala aan onderwerpen van een podium, variërend van nanotechnologie en duurzame landbouw tot integriteit op internet.   

De aanpak van Mens in de Maak is gebaseerd op de pragmatische filosofie. Uitgaande van verandering richt het pragmatisme zich op een voortdurend vernieuwen en verbeteren van ons denken over de wereld. Experiment, onderzoek en debat staan hierbij centraal.
 
Met improvisatie- en forumtheater creëert Mens in de Maak het speelveld voor een pragmatische ‘game of dialogue’. Een denkarena waarin de consequenties van verschillende antwoorden publiek voor het voetlicht kunnen komen.

In dit laboratorium van film, spel en theater kunnen mensen alle mogelijke scenario’s rond sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen uitproberen. Zo veranderen zij van toeschouwers in deelnemers.